|Кириш
Меню ...
Бизнинг манзил
Ўзбекистон, 100 052
Тошкент шаҳри
Астрономия кўчаси, 33-уй
Тел: +998 71 235-81-02
Факс: +998 71 234-48-67
E-mail: info@astrin.uz
Рўйхатдан ўтиш
Регистрация закрыта
По всем вопросам обращаться
по телефонам: +998 (90) 318-06-54, +998 (98) 124-77-20.
Email: azimazamatov1974@mail.ru
 
=========== EMAIL ва ПАРОЛЬ ===========
Email* (Email ни киритинг. Сизнинг Email логин сифатида ишлатилади)
--- Ноёб қийматга эга бўлиши керак ---
Ўзингизнинг ҳақиқий фойдаланадиган электрон манзилингизни (Email) кўрсатинг. Рўйхатдан ўтгандан кейин Сиз кўрсатган электрон манзилга (Email) сайтга кириш учун шахсий паролингиз ёзилган хат юборилади. Сизнинг Email логин сифатида фойдаланилади. Шахсий Email манзилингиз бўлмаган тақдирда, аввал электрон манзил очишингиз лозим. Хато Email киритилган тақдирда, Сизнинг маълумотларингиз қайд этилмайди.
Киритилган Email ўзгалар томонидан банд этилган бўлса, маълумотларингиз қайд этилмайди.
Рўйхатдан ўтгандан сўнг қайд этилган маълумотларни фаоллаштириш лозим. Бунинг учун рўйхатга олинган вақтдан 2 соат мобайнида ўзингизнинг логинингиз орқали сайтга кириш лозим. Рўйхатга олинган вақтдан 2 соат мобайнида қайд этилган шахсий маълумотлар фаоллаштирилмаса, мазкур маълумотлар бекор қилиниб, қайта рўйхатдан ўтишингиз лозим бўлади..
Пароль* (Электрон почта манзилингизга юборилади)
Пароль автоматик равишда шакллантирилиб, рўйхатга олиш пайтида ўзингиз кўрсатган электрон почта манзилингизга юборилади.
Паролни ўзингиз белгилай олмайсиз. Рўйхатдан ўтгандан сўнг қайд этилган маълумотларингизни фаоллаштиришни унутманг..
=================
================= ТЎЛИҚ ИСМИ =================
Фамилияси* (Фамилиянгизни киритинг)
Исми* (Исмингизни киритинг)
Отасининг исми* (Отасининг исмини киритинг)
=================
====== Туғилган санаси, Туғилганлик тўғрисидаги гувохнома раками, Миллати ======
Туғилган санаси* (ЙЙЙЙ-ОО-КК форматда туғилган санангизни киритинг)
Белгиланган ЙЙЙЙ-ОО-КК форматга мос равишда катакни тўлдиринг. Масалан: 2004 йил 29 май санаси қуйидагича ёзилади 2004-05-29. Сана кўрсатилган форматдан ўзгача равишда киритилган бўлса, рўйхатга олишдаги ёзувлар қайд этилмайди..
Туғилганлик тўғрисидаги гувохнома раками* (Масалан: AFC №34829157)
Миллати*
=================
======== МАНЗИЛИ ========
Вилоят* (Яшаётган вилоятингизни кўрсатинг)
Шахар, туман*
Махалла ва уй*
Телефон* (Телефон рақамингизни киритинг)
=================
======== ЎҚИШ ========
Мактаб раками* (Ўқидиган мактабингиз рақамини киритинг)
Тамомлагян синфи* (Битирган синфингизни кўрсатинг)
В этом году в школу-интернат проводится набор только в 7 класс.
Соответственно принимаются школьники закончившие 6 класс.
Имтихон тили* (Имтиҳон топширадиган тилни танланг)
=================
================= НАЗОРАТ КОДИ =================
Расмда кўрсатилган назорат кодини киритинг* (Лотин алифбосининг ҳарф ва рақамларидан фойдаланилади)
--- При сравнении регистр символов не учитывается ---
Тасдиқлаш коди спам-бот эмас, балки ҳақиқий фойдаланувчи рўйхатга олинганлигига ишонч хосил қилиш учун киритилган. Яратилган код ҳар доим 5та белгидан иборат бўлиб, бу рақам ёки лотин белгиси бўлиши мумкин. Кодни киритишда хато қилсангиз, қайтадан уриниб кўринг. Бу холатда, илгари тўлдирилган барча соҳалар аввалги маълумотларни сақлаб қолади.
=================
Если вы уже зарегистрированы, то пройдите по ссылке, чтобы войти.
Улуғбек номидаги Астрономия институти,